България се присъединява към Програмата за Европейски флот за въздушен транспорт

България се присъединява към Програмата за Европейски флот за въздушен транспорт

Правителството одобри проекта на програмно споразумение между министерствата на отбраната на 16 държави-членки на Европейския съюз за Европейски флот за въздушен транспорт (ЕФВТ).

Проектът, който се осъществява в рамките на Европейската агенция по отбрана, е насочен към разширяване на капацитета на ЕС за извършване на въздушни превози на войски, техника и материални средства в мирно време и при провеждане на операции в отговор на кризи в подкрепа на общата политика за сигурност и отбрана на Съюза.

Участието в ЕФВТ ще бъде осъществявано под формата на предоставяне за ползване на военни транспортни самолети, закупуване на летателни часове, предоставяне или размяна на летателни часове, предоставяне и извличане на полза от летателни средства или функции по поддръжка, които се използват съвместно от страните.

Целта на ЕФВТ е да се повиши предоставянето на военен въздушен транспорт в рамките на ЕС чрез по-доброто използване на съществуващите материални ресурси, да се разработят конкретни решения за увеличаване ефективността на съществуващите и бъдещите средства за въздушен транспорт, както и да се оптимизират настоящи и бъдещи организации и структури в сферата на въздушния транспорт. (информация: econ.bg)

Добави коментар


CAPTCHA Image reload image

0 Коментари